Prvomájové jezdecké hry na Podskalním mlýně

1.5. 2016 od 9.00 hodin budou probíhat soutěže na koních pro velké i malé, pro děti i dospělé.

ROZPIS

Organizátoři – Hanka a Pavla – školička, Michaela – pomocnice, další zájemce vítáme

Zájemci mohou jet více soutěží.

Startovné v každé soutěži 300Kč.

První 3 umístění získají věcné ceny a všichni zúčastnění obdrží floty.

Kdo má zájem soutěžit, hlaste se prosím u paní vedoucí cvičitelky Hanky Peckové – 775 354 066.

  • Soutěž č. 1 MINI TRAIL S VODIČEM I BEZ – start v 9.00 na venkovní jízdárně

Jezdecká dvojice překonává různé překážky typu plachta, přenesení věci z bodu A do bodu B.
Hodnotí se, jak a jestli jezdec zvládl všechny překážky, případně jak rychle.

  • Soutěž č. 2 MINI VOLTIŽ

Jezdec (cvičenec) na koni či poníkovi předvede předepsané figury.

Figury jsou následující: V kroku: kolotoč, klek s upažením, holubička, princezna. V klusu: letadlo.
Hodnotí se kvalita předvedení a elegance.

  • Soutěž č. 3 VOLTIŽ – POKROČILÍ

Cvičenec ovládající pokročilé cviky voltiže předvede předepsané figury.

Figury jsou následující: V zastavení: nůžky. V kroku: kolotoč, váhu, holubičku. V klusu: princezna Ve cvalu: letadlo.
Hodnotí se kvalita předvedení a elegance.

  • Soutěž č. 4 KŘÍŽKOVÝ PARKUR S VODIČEM I BEZ

Jezdec a kůň s pomocí vodiče – kdo umí klusat s koníkem na ruce a neuteče mu, či bez pomoci vodiče přeskáče jednoduchý křížkový parkur do 40 cm dle určené trasy.
Hodnotí se správnost projetí parkuru, vedení, styl a sladěnost dvojice (trojice).

  • Soutěž č. 5 PARKUR DO 50 cm

Jezdecká dvojice na trati překoná skoky v klusu a cvalu v určeném pořadí.
Hodnotí se správnost projetí parkuru, vedení, styl a sladěnost dvojice.

 

NA VŠECHNY JEZDECKÉ DISCIPLÍNY JE POVINNÁ JEZDECKÁ PŘILBA, PRO NEZLETILÉ I VESTA!
Těšíme se na hojnou účast a pěkné počasí 🙂

Chcete u nás pořádat akci?
Novinky
a události